Bize Ulaşın : 0434 827 07 15

Yapı Denetimleri Hakkında Bilgiler

 YAPI DENETİM NEDİR ?
Yapı Denetim,adından da anlaşılacağı gibi yapıyı (yapılaşmayı) denetleyen bir sistemdir. Yapı Denetimi Hakkındaki 595 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile başlatılan ve bu kararname yerine, 13.07.2001 tarihinde 24461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan Yapı Denetim hakkındaki 4708 Sayılı Kanunu ile devam ettirilen, Can ve Mal emniyetini birinci planda tutan, çağdaş ölçü ve standartları içeren, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyen bir sistemdir. 

NEDEN YAPI DENETİM ?
4708 sayılı Yapı Denetimi hakkındaki yasanın amaç bölümü “Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” demektedir.Doğa ile uyumlu, doğa ile barışık, insanlar ve yaşayan diğer varlıklar için daha güzel bir kentleşme, gelecek kuşaklara bırakılacak sağlam yapılar için kesinlikle Yapı Denetim Gereklidir.

DENETİMİN KAPSADIĞI ALANLAR
Yapı Denetimi Kanunu Türkiye genelini kapsamaktadır. Tüm illerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek Yapıların Denetimi bu kanun hükümlerine tabi olduğundan tüm bu yapılara Yapı Denetim Kuruluşları´nca denetleme mecburiyeti getirilmiştir. Kuruluşumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı 1301 nolu İzin Belgesine istinaden Bitlis il genelinde Yapı Denetleme yetkisine sahiptir.

    Tüm Hakları Saklıdır © 2024 - Biem Yapı Denetim Ltd. Şti.